Tag: sloveni

Jezik svih Slovena – međuslovenski

Jezik svih Slovena – međuslovenski

Grupa jezikotvoraca na čelu sa holandskim lingvistom Janom van Stenbergenom došla je na ideju da stvori slovenski međujezik 2006. godine. Prvobitno nazvan slovianski, a potom medžuslovjansky, uloga ovog jezika je da olakša komunikaciju među svim slovenskim narodima, i pomogne onima koji ne pričaju nijedan slovenski jezik u komunikaciji sa Slovenima.

Običaji i verovanja slovenske kulture

Običaji i verovanja slovenske kulture

 Jezik je često čuvar veoma starih slojeva kulture. Pojedine fraze i sintagme izgovaramo mehanički, a da nismo ni svesni semantičkog jezgra iz kojeg su se izdvojile. U daljem tekstu možete otkriti koja se to skrivena značenja kriju iza rečenica koje izgovaramo svakodnevno.     PIJAN