Tag: slikari

Najuticajniji srpski slikari

Najuticajniji srpski slikari

Uporedo s nastankom čovečanstva, javilo se i slikarstvo. Kreativnost je oduvek bila prisutna kod ljudi, koji su težili da putem slikarstva izraze svoje emocije i ideje. Vekovima unazad, različite metode i tehnike su se menjale i unapređivale, pa je na taj način slikarsto doživelo brojne 

Ko su najznačajniji slikari ekspresionizma?

Ko su najznačajniji slikari ekspresionizma?

Krik otuđene generacije kojoj je rat pretio da ukrade mladost mogao se u prvim godinama 20. veka osetiti u delima nemačkih umetnika. Bežeći od užasa stvarnog sveta, ekspresionisti emocijama oblikuju svet njihovih dela.