Tag: sistem nagrađivanja zaposlenih

Sistem nagrađivanja zaposlenih u kompanijama

Sistem nagrađivanja zaposlenih u kompanijama

U tekstu u kome smo opisali značaj motivacije na rad zaposlenih spomenuli smo i nagrade kao jedan od mogućih izvora motivacije. Kada se pravilno iskoriste, nagrade motivišu zaposlene da bolje i produktivnije rade. Međutim, kada se nepravilno iskoriste mogu da postignu kontraefekat. Kada se razvija