Tag: sin

Edipov kompleks – prekomerna ljubav?

Edipov kompleks – prekomerna ljubav?

Edip je heroj iz grčke mitologije kome je na rođenju prorečeno da će ubiti svog oca Laja, i oženiti svoju majku. Nakon što je to saznao, njegov otac ga je odneo na jednu divlju planinu i ostavio ga jednom pastiru, koji ga je doneo na