Tag: simptomi afazije

Afazija – poremećaj govora

Afazija – poremećaj govora

Afazija predstavlja jezički poremećaj koji nastaje kao posledica oštećenja oblasti mozga, koje su značajne za funkcije govora i jezika. Ona se može definisati i kao neurolingvistički deficit koji nastaje nakon mnogih neuroloških oboljenja, a najčešče se javlja usled moždanog udara, tumora na mozgu, povreda glave