Tag: šetnja

Kako fizička aktivnost utiče na naš organizam?

Kako fizička aktivnost utiče na naš organizam?

Fizička aktivnost predstvalja  nezaobilazni deo našeg života. Još odavnina Stari Grci su potencirali fizičku aktivnost i bavili se njome. Zahvaljujući njihovoj ljubavi i strasti u igrama, nastale su prve Olimpijske igre, koje  se održavaju i danas.   Pored neprocenjivog osećaja pobede u tim igrama, bavljenje