Tag: sarkazam

Kako razlikovati ironiju i sarkazam?

Kako razlikovati ironiju i sarkazam?

Pojmovi sarkazma i ironije kao stilskih figura i elemenata komunikacije su najčešće zastupljeni u književnosti; različitim poetskim i proznim žanrovima književih dela koji podrazumevano ostavljaju različite utiske i poruke na čitaoce i auditorijum. Kako u umetnosti, tako se i u svakodnevnom govoru, žargonu, globalno rasprostranjenim