Tag: san ili java

Fantastika – san ili tuđa java?

Fantastika – san ili tuđa java?

Fantastika, iako nam je svima poznata, predstavlja umetnički žanr koji čitaoce ili gledaoce uvodi u fiktivni, imaginarni svet. Tada stvara novu realnost, često nepoznatu granicama nauke koje poznajemo. Inspiracija za dela koja pripadaju fantastici najčešće proizilaze iz mitologije, te se iz tog razloga fantastika smatra