Tag: samokritika

Perfekcionizam i samokriticizam

Perfekcionizam i samokriticizam

Perfekcionizam predstavlja nerealističnu težnju osobe da bude savršena u svemu što radi. U njegovoj osnovi je iracionalan zahtev prema sebi da budemo savršeni. Prema rečima psihologa, ovo spada u anksiozne probleme. Perfekcionisti retko ili uopšte ne pohvale sebe nakon nekog završenog zadatka ili postignutog uspeha,