Tag: remote

Kako rad od kuće može biti efikasniji?

Kako rad od kuće može biti efikasniji?

Za toliko mnogo tema budućnost je vrlo neizvesna. Skoro da možemo reći – za sve. Ipak, jedna od tema koja je izvesna je rad od kuće. Sve je više kompanija koje su uvidele prednosti takvog rada. Sve je više zaposlenih koji, ako imaju tu mogućnost,