Tag: reforme

Borba za jednakost kao životno pravo

Borba za jednakost kao životno pravo

Kroz čitavu istoriju, od najranijih civilizacija do današnjeg dana položaj žena u svakodnevnim životnim situacijama dovodio se u pitanje. Jednakosti između mušakaraca i žena u prošlosti gotovo da nije bilo ni u jednom segmentu, kako privatnog, tako i javnog života.   NEDOSTATAK POTPUNE RAVNOPRAVNOSTI Vekovima