Tag: razlika između klase i elite

Klase i elite − u čemu je razlika?

Klase i elite − u čemu je razlika?

U savremenom društvu, veoma važnu ulogu u funkcionisanju celokupnog sistema i svetskog poretka zauzima društvo. Ono je sa svim svojim karakteristikama prisutno u sferama politike, ekonomije, kulture i svih ostalih komponenti koje čine određeni sistem. Klase i elite predstavljaju segmente koji se javljaju kao posledica