Tag: programiranje

Da li ste čuli za NLP?

Da li ste čuli za NLP?

N(neuro) – odnosi se na nervni sistem i način komunikacije sa drugim ljudima. Primanjem informacija putem naših čula kreiramo našu realnost. L(lingvističko) – način korišćenja jezičkih obrazaca u svakodnevnom govoru i uticaj govora na predstave drugih ljudi. P(programiranje) – programi razmišljanja, emocije i ponašanja, kao