Tag: problem

Kriza identiteta – znamo li ko smo?

Kriza identiteta – znamo li ko smo?

Svako životno doba nosi određene izazove. Ponekad nam prevazilaženje tih izazova ide glatko, a ponekad imamo osećaj da se spotičemo čak i o sopstvene noge. Sigurno je da smo svi barem jednom u životu razmišljali o tome koja je naša svrha. U šta verujemo, šta vrednujemo, koji su nam ciljevi i uzori. Ta preispitivanja mogu trajati i po nekoliko meseci i dešavati se u više različitih stadijuma života. Psiholozi taj fenomen nazivaju krizom identiteta.

Da li problem može postati šansa?

Da li problem može postati šansa?

Koliko puta tokom dana se susrećemo sa problemima? Možemo li uticati na to da problem izbegnemo ili preskočimo? I da li na njega treba da gledamo kao na nešto što nas koči i sputava u daljem napredovanju? Jedno je sigurno, svi imamo svoj problem ili 

Konflikt u partnerskom odnosu

Konflikt u partnerskom odnosu

Izbeći svaki konflikt u interpersonalnim odnosima tokom života nije moguće, a nije ni poželjno. Zbog čega je to tako? Konflikt sam po sebi nije problematičan. Ono što ga može učiniti takvim je pre svega: nemogućnost regulacije sopstvenih emocija, nepromišljenost u afektu i nepoštovanje perspektive druge strane. Koliko zapravo može biti slojevita pozadina jedne konfliktne situacije?

 


ŽELIM DA ME ČUJEŠ

U konfliktu sa voljenom osobom važno nam je da se naši stavovi i emocionalni doživljaji uvaže sa poštovanjem čak i onda kad među nama postoji neslaganje. Većina ljudi može naučiti kako da pristupi konfliktu na funkcionalan i konstruktivan način. Veštine na kojima je neophodno da radimo da bismo to mogli su najpre: samokontrola, tolerancija na frustraciju, empatija za voljenu osobu i komunikacija. Konflikti su prilike za partnerski rast — mogućnost da se naš ljubavni savez širi i obogaćuje. Oni nas podstiču da se istinski upoznamo i da razumemo šta nam je zaista potrebno.

 

 

 

ALI ŠTA AKO SE OSEĆAM KAO DA ME NE ČUJEŠ?

Ukoliko empatija i razumevanje izostanu, možemo osetiti čitav spektar negativnih emocija koje posledično mogu dovesti do burne reakcije. Od toga da u afektu vičemo na svog partnera, govorimo ono što ne mislimo, do toga da se odmah okrenemo kažnjavanju ćutanjem. Vikanjem najčešće iskazujemo osećaj bespomoćnosti i nemoći. Iza eksplozivnog plača retko kad se krije samo priča koja je aktuelni predmet sukoba. Uglavnom je reč i o mnoštvu potisnutog, neizrečenog sadržaja na dnevnom nivou, o emocionalnoj iscrpljenosti. Pre svega, reč je o ranjenom unutrašnjem detetu koje je nebrojano puta u životu doživelo osujećenje svojih emocionalnih potreba.

 

 

 

TEŠKO NAM JE ONDA KAD SITUACIJE LIČE NA PRETHODNE KOJE SU NAS POVREDILE

Situacije u kojima nas partner ne sluša, ne ostavlja prostora da izrazimo svoj doživljaj ili ne uvažava našu perspektivu, mogu biti naročito teške. Sve to iz jednog razloga — već su se desile u drugom obliku. Ukoliko smo u detinjstvu već doživeli odbacivanje, kažnjavanje ćutanjem, ignorisanje potreba ili nepravedno okrivljivanje, onda osećaj da nam naše voljeno biće radi isto to može biti izuzetno snažan okidač.

 

 

Continue reading Konflikt u partnerskom odnosu