Tag: prevazilaženje trauma

Prihvatanje i prevazilaženje trauma iz detinjstva

Prihvatanje i prevazilaženje trauma iz detinjstva

Traume iz detinjstva su bilo kakvi negativni ili stresni događaji koji su nam se desili u ranim fazama životnog razvoja i mogu dosta da utiču na naše ponašanje u odrasloj dobi.       Primeri takvih događaja mogu biti: fizičko ili psihičko zlostavljanje, maltretiranje od