Tag: prava

Akušersko nasilje kao veliki problem

Akušersko nasilje kao veliki problem

Da li žene na području Balkana imaju pravo na dostojanstvo u porođajnoj sali? Izveštaji skorašnjih istraživanja ne govore u prilog tome. Na to da je akušersko nasilje gorući problem u mnogim balkanskim regionima ukazuju potresna ženska svedočanstva o verbalnom nasilju, nehigijenskim uslovima i prinudnim medicinskim 

Istorija homoseksualnosti

Istorija homoseksualnosti

Savremeni svet nudi mnoštvo promena, drugačijeg načina života, drugačijih stavova. Jedno je sigurno. Dosta toga bilo je zastupljeno i u istoriji ljudskog roda, ali ljudima nije bilo dovoljno poznato. Pripadnici LGBT populacije oduvek su bili među nama, ali sa mnogo manjim pravom eksponiranja u javnosti. 

Šta je feminizam doneo?

Šta je feminizam doneo?

Feminizam je zbir društvenih pokreta i ideologija čiji je cilj definisanje, uspostavljanje i branjenje jednakih političkih, ekonomskih, kulturalnih i socijalnih prava žena. Zalaže se za oslobođenje žena od nasilja, seksizma i tradicionalnih ženskih uloga (domaćice, supruge, majke, seksualnog objekta) i za prihvatanje žene kao celokupne ličnosti.

 


 

 

ČEMU TEŽI BORBA?

Pokret se takođe bori za ostvarenje ekonomske i političke ravnopravnosti žena. Posebno se bavi ukazivanjem na postojanje opresije u svakodnevici, njenom predočavanju javnosti i tretmanu žrtava. Ideja pokreta je ujedinjenje žena kako bi se prevazišla diskriminacija. U početku je pokret bio ograničen samo na žene, da bi u kasnijim periodima počeo da uključuje i muškarce kao aktiviste. Feministkinje smatraju da je patrijarhat, kao dominacija muškaraca nad ženama, osnovna vrsta ugnjetavanja, koja se provlači kroz sve sfere života. Poznat feministički slogan „lično je političko”  ukazuje na to da pojedinačna represija u kući, muža nad ženom, stvara globalnu represiju u društvu, muškarca nad ženom.

 

 

 

NASTANAK FEMINIZMA

Feminizam je nastao u zemljama Zapadne Evrope, kao posledica industrijske revolucije i kapitalizma. Kako je manufaktura kao način proizvodnje robe počinjala da stari, tako je i feminizam napredovao, zbog pojava mašine i smanjenja potreba za radnom snagom prvenstveno muškaraca. To se najbolje videlo za vreme Prvog svetskog rata, kada su žene u fabrikama u potpunosti zamenile muškarce.

 

 

 

FEMINISTIČKI TALASI

 Prvi talas feminizma, poznatiji kao borba žena za pravo glasa. Feministikinje koje se bore za pravo glasa su sufražetkinje. Drugi talas feminizma  je trajao od 60-tih do 80-tih godina 20. veka. U ovom periodu žene počinju da se zalažu za borbu protiv nasilja, edukaciju žena, reproduktivna prava, pravo na abortus… Treći talas, koji je počeo 90-tih se na početku borio protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mestu i povećanju broja žena na moćnim pozicijama. On nije imao konkretan cilj za razliku od prva dva.

 

 

 

GRUPE FEMINIZMA

Radikalni feminizam – problemi kao što su muško nasilje nad ženama, silovanje, žensko ropstvo I pornografija.

 

Socijalistički feminizam – naglašava nužnost zajedniče akcije sa drugim potlačenim grupama I klasama – antiimperijalističkom pokretu, radničkim organizacijama, levim političkim strankama, a u novije vreme antiglobalizmu.

Continue reading Šta je feminizam doneo?