Tag: prava građana

Šta podrazumeva medijska sloboda?

Šta podrazumeva medijska sloboda?

Kao četvrti stub demokratskog društva, mediji su jedan od najvažnijih činilaca ostvarivanja i održavanja slobode, diskusija o pitanjima od javnog značaja i informisanosti građana svake zemlje. ŠTA JE MEDIJSKA SLOBODA? Mediji danas predstavljaju skup svih struktura u društvu da bi se komuniciralo sa širom javnošću.