Tag: PR

Odnosi sa javnošću u kriznim situacijama

Odnosi sa javnošću u kriznim situacijama

Krizne situacije su oduvek predstavljale izazov za kompanije. Danas kao faktor imamo i društvene mreže, pa su krizne situacije još izazovnije i češće nego ranije. Krizne situacije se obično dešavaju iznenada i ako se ne odreaguje kako treba može doći do domino efekta kada cela 

Kako postati copywriter?

Kako postati copywriter?

Kako da zadržite nekom pažnju, a da pritom svaki put ispoljite svoje umeće i kreativnost saznaćete kroz tekst: Kako postati copywriter?, koje načine pisanja koristiti kao i koje osobine treba imati jedan uspešan copywriter.     ŠTA JE COPYWRITING? Copywriting je veština koja se uči, 

Šta predstavlja posao PR-a?

Šta predstavlja posao PR-a?

Dinamičnost, akcija pod pritiskom, inovativnost, svestranost, mnoštvo znanja i veština, i sposobnost njihove adekvatne primene, samo su neke od karakteristika koje opisuju posao PR-a. Specijalisti u oblasti odnosa sa javnošću imaju veliki broj zaduženja i odgovornosti, koje su često praćene visokim nivoom stresa, čije je uspešno savladavanje jedan od ključnih elemenata ovog posla.

 


 

ŠTA SVE RADI  PR MENADŽER?

Pre svega, ovaj posao podrazumeva stalno pisanje, od saopštenja za medije, izveštaja, referata, tekstova i članaka, sve do biltena za zaposlene i slanja poruka putem interneta. Sledeći jako važan segment su odnosi sa medijima i plasiranje informacija, kao i istraživanje koje će do tih informacija dovesti a koje podrazumeva prikupljanje podataka  o javnom mnjenju, trendovima, političkoj klimi, medijskom izveštavanju i slično. Prilikom sprovođenja kampanja, na čijem kreiranju i realizaciji takođe radi PR, veoma je važno i proučavanje razmišljanja, potreba i stavova ciljnih grupa, kojima su one i namenjene. Uz mnoštvo organizacije u okviru tima koje podrazumeva savetovanje zaposlenih, koordinaciju i planiranje u saradnji sa drugim stručnjacima, rešavanje mnogobrojnih  problema i mnoštvo drugih zadataka koji se tiču administracije i menandžmenta, organizacija specijalnih događaja ima posebno mesto. PR menadžeri organizuju konferencije za štampu, promotivne skupove, dobrotvorne zabave,  takmičenja i mnoštvo drugih dešavanja koja su na bilo koji način značajna za poboljšanje poslovanja kompanije.

 

 

 

DOBRA KOMUNIKACIJA KAO KLJUČ SVEGA

Pored same organizacije, specijalisti za odnose sa javnošću su oni koji stoje ispred čitave institucije ili samog pojedinca, štite ugled i rade na njegovom konstantnom unapređenju, tako da su ujedno i oni koji se neretko nalaze ispred objektiva kamere. Govor, dobra dikcija i smisleno izražavanje, koji će pored sposobnosti PR-a kao pojedinca, poslužiti i za obučavanje drugih zaposlenih, spadaju u važnije karakteristike ovog zanimanja. Na kraju, PR stručnjaci su oni koji kreiraju komunikaciju korišćenjem mnogobrojnih znanja i veština multimedijalnog rada, i krajnje održavaju kontakt sa medijima i zajednicom.

 

 

 

VEŠTINE

Vrste zadataka i odgovornosti jednog PR-a zavise od samih klijenata i njihovih ciljeva, ali ono što im je svima zajedničko su određene veštine koje bi svaki stručnjak trebao da poseduje. Pre svega, ekspert koji brine o reputaciji organizacije ili pojedinca, kao osnovni element mora posedovati veštinu pisanja i govora, kao i razvijenog pregovaranja. Utisak koji ostavlja je od izuzetne važnosti, a ove veštine mu zajedno sa prezentacijskim sposobnostima mogu doneti samo pozitivne rezultate. Sa druge strane, strateško planiranje, vođenje timskog rada i realizacija planiranog predstavljaju glavne preduslove uspešnog poslovanja. Menadžeri za odnose sa javnošću su ujedno i u neprestanoj trci i pod stalnim pritiskom, tako da je upravljanje vremenom i uspešno funkcionisanje u stresnim situacijama jedan od glavnih prioriteta ovih profesionalaca.

 

 

 

Krajnje možemo zaključiti da je posao PR-a složen i ni malo jednostavan, sa mnoštvom zadataka koji se iz dana u dan menjaju. Uz široko obrazovanje i veštine koje čine uspešnog stručnjaka ovog zanimanja, ne smeju se izostaviti sposobnosti koje se tiču lične prezentacije, pozitivnog stava, posvećenosti i snalažljivosti u različitim situacijama. Komunikativne osobe koje samouvereno vladaju situacijom i uprkos okolnostima drže sve konce u svojim rukama, su upravo one koje se, sa svim ostalim veštinama, mogu smatrati dobrim PR menadžerima.

 

 

TEKST: EMILIJA MATIĆ

Emilija Matić je studentkinja druge godine Komunikologije i odnosa sa javnošću na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Večni optimista koji uživa u vremenu provedenom sa porodicom i prijateljima. Sreću pronalazi u malim stvarima, neprestano tragajući za svojim interesovanjima.