Tag: pr stručnjaci

Šta je strateška komunikacija?

Šta je strateška komunikacija?

Odnosi s javnošću kao naučna disciplina nezamisliva je bez nekog oblika strateške komunikacije i komunikacije uopšte. Bilo da je u pitanju neka kompanija, politički odnosi ili samo dogovor u okviru neke grupe, strategija je neophodna kako bi se postigao neki cilj. Komunikacija kao takva uvek