Tag: povratak duše

Platon – svet ideja i povratak duše u prirodno stanište

Platon – svet ideja i povratak duše u prirodno stanište

Platon je bio antički filozof i jedan od najvećih helenističkih filozofa prirode. Bio je Sokratov učenik, a Aristotelov učitelj na Akademiji koju je sam i izgradio. Smatra se racionalistom zbog prednosti koju daje razumu u odnosu na čovekova čula, a time nas i uči njegov