Tag: potrebe

Psihologija novca i uticaj na čoveka

Psihologija novca i uticaj na čoveka

U današnjem svetu, novac predstavlja jedan od najvažnijih faktora čija je uloga da egzistencijalno i materijalno obezbedi čoveka, te mu tim putem omogućava lagodniji i lakši način života.   UTICAJ NA RAZVOJ ŽIVOTNIH STAVOVA Nesumnjivo je da novac kao neizostavan segment života svake indvidue može 

Kako pohvaliti potrebu, a korigovati način zadovoljenja kod dece?

Kako pohvaliti potrebu, a korigovati način zadovoljenja kod dece?

Dete koje želi da se pridruži igri druge dece pa ih gurka, gladno dete koje nepažljivo jedući uprlja veći deo stoljnjaka i odeće, dete koje želi da predstavi novu pesmicu i upada u reč roditeljima i unosi im se u lice, dete željno zagrljaja koje