Tag: poruke

Snaga verbalne komunikacije

Snaga verbalne komunikacije

Komunikaciju možemo da definišemo kao razmenu poruka i informacija između dva ili više sagovornika koji koriste isti kodni sistem. U okviru ove definicije razlikujemo verbalnu i neverbalnu komunikaciju. U verbalnoj koristimo govor i reči, a u okviru neverbalne dominira govor tela, mimika i gestikulacija. Međutim,