Tag: poremećaji svesti

Poremećaji svesti

Poremećaji svesti

Svest je sposobnost održavanja budnog stanja i spoznavanje sebe i okoline. Ukoliko osoba nije u stanju da daje tačne podatke o sebi i drugima, vremenu i prostoru, svest je poremećena i tada se definišu poremećaji svesti.    ŠTA JE SVEST? Svest je najviša psihička funkcija