Tag: položaj žene

Položaj žene u društvu – nekada i sad

Položaj žene u društvu – nekada i sad

Kada pričamo o ne tako davnim vremenima, kada su živele naše bake, shvatamo da je biti žensko u to doba zaista bilo teško. U većini slučajeva roditelji su više pažnje preusmeravali na mušku decu, ne smatrajući oba pola podjednako važnim.