Tag: položaj žena

Kako se ispoljava rodna (ne)ravnopravnost?

Kako se ispoljava rodna (ne)ravnopravnost?

Živimo u svetu ekstremnog propagiranja ravnopravnosti. Svi smo isti i svi smo jednaki – jer smo svi ljudi… Ili bi bar tako trebalo da bude. Jedno je sigurno. Paravan ravnopravnosti postavljen je još odavno, ali šta se dešava iza njega znaju samo ljudi koji su doživeli neravnopravnost. Hajde da pričamo o rodnoj ravnopravnosti… ili ipak neravnopravnosti.