Tag: podsticaj

Navike koje podstiču našu produktivnost

Navike koje podstiču našu produktivnost

Svakog od nas monotonija povremeno uvuče u svoj začarani krug. Čak pre nego što shvatimo šta nam se dešava, ostajemo zaglavljeni u rutini ponavljajućih radnji koje iscrpljuju naš entuzijazam. Sve što radimo činimo bezvoljno, zanemarujemo važne obaveze, odlažemo donošenje bitnih odluka, a optimizam ne pronalazimo ni na mapi. Šta nam se događa i koji je to mrak progutao našu produktivnost?