Tag: pijavice

Lečenje medicinskim pijavicama

Lečenje medicinskim pijavicama

U stara vremena lečenje pijavicama bilo je smatrano velikim tabuom. Doktori koji su takvo lečenje primenjivali smatrani su jako čudnim.  Uprkos tome,  vesti su putovale i sve više bolesnih ljudi sa težim oblicima bolesti se odlučivalo na ovaj korak. Iako je smatrano tabuom, donosilo je