Tag: pećine sićevačke klisure

Pećine Sićevačke klisure

Položaj na kojem se nalazi današnja Srbija veoma je pogodan. Oduvek je ovo podneblje
predstavljalo utočište mnogim ljudima, a ujedno je ovo područje i jedno veliko raskršće puteva.
Kroz razne epohe ovo područje je imalo ulogu koridora i predstavljalo je mesto susreta Evrope i
Azije. Brojne seobe naroda, koje su se odvijale u različitim periodima i u raznim smerovima,
ostavile su svoj pečat i na ovom, uvek aktivnom podneblju.