Tag: otpor

Kako prevazići period kreativne krize?

Kako prevazići period kreativne krize?

Koliko god vam se činilo slučajno da baš sada, kada se približilo planirano vreme za pisanje, slikanje, snimanje ili bilo koji vid kreativnog stvaranja, vi prosto morate raspremiti radni prostor, ponovo večerati, proveriti mejl ili odremati. Verovali ili ne: niste upravo izmislili toplu vodu. I 

Otpori u psihoterapiji

Otpori u psihoterapiji

Otpori su sastavni deo života, pa i postoje i otpori u psihoterapiji. Njihova funkcija je odbrana od neželjenih situacija, ali vremenom mogu postati i prepreka za njihovo rešavanje i lični napredak.      ŠTA PREDSTAVLJA OTPOR U PSIHOTERAPIJI? Otpor u psihoterapiji se odnosi na ono