Tag: odgovornost

Zašto je važna društvena odgovornost kompanija?

Zašto je važna društvena odgovornost kompanija?

Društvena odgovornost predstavlja obavezu preduzeća da poštuje politiku i sprovodi odluke koje donose korist društvu. Iako je ovako definisan pojam društvene odgovornosti na prvi pogled intuitivno jasan, postoje brojne nesuglasice o tome prema kome i za šta su kompanije odgovorne. Koliko je društvena odgovornost kompanija? 

Da li je odgovornost sloboda?

Da li je odgovornost sloboda?

Odgovornost i sloboda se ne potiru, one grade jedna drugu.   ODGOVORNOST JE ČISTA SLOBODA  Za početak, odgovornost i sloboda se ne potiru, one grade jedna drugu. Odgovornost ponekad možda ne shvatamo na pravi način zbog sabotirajućih uverenja koja nam grade roditelji, vršnjaci, okolina ili