Tag: Oblak u pantalonama

Vladimir Majakovski − idealista ili buntovnik?

Vladimir Majakovski − idealista ili buntovnik?

Ceo svet pamti različite društvene i korenite promene koje su se dešavale s kraja IXX i početkom XX veka. Celokupno čovečanstvo hrlilo je u susret promenama i generalnoj reorganizaciji društveno-političkih poredaka. S tim u vezi, naročito u evropskim zemljama su se isticali mnogi vizionari, borci