Tag: nostalgija

Saudade – reč dubokog značenja za koju nemamo prevod

Saudade – reč dubokog značenja za koju nemamo prevod

Da li ste ikada čuli za izraz Saudade? Čak i da jeste, niste mogli da joj nađete adekvatan prevod, upravo zato što je ova portugalska reč neprevodiva na ostale jezike i predstavlja posebno stanje ili osećanje koje se jednostavno samo oseća. Za neka osećanja, čuvstva