Tag: neverbalna komunikacija

Značaj komunikacije u svakodnevnom životu

Značaj komunikacije u svakodnevnom životu

Ljudi su kroz godine uz pomoć komunikacije uspeli da kreiraju međuljudske odnose i postignu razne dogovore na mnogim nivoima. Kako je čovek evoluirao, shvatio je da je upravo komunikacija neophodna za opstanak i napredak društva. Od pećinskog čoveka do modernog doba ona je prešla dugačak 

Šta je ono što nas odaje?

Šta je ono što nas odaje?

Brojne su situacije gde nismo želeli da našem sagovorniku kažemo kako se zapravo osećamo, a ipak pored svog našeg truda druga strana je uvidela ono što smo pokušavali vešto da sakrijemo. Kako su roditelji znali da smo ih slagali, kako smo mi znali da je 

Snaga verbalne komunikacije

Snaga verbalne komunikacije

Komunikaciju možemo da definišemo kao razmenu poruka i informacija između dva ili više sagovornika koji koriste isti kodni sistem. U okviru ove definicije razlikujemo verbalnu i neverbalnu komunikaciju. U verbalnoj koristimo govor i reči, a u okviru neverbalne dominira govor tela, mimika i gestikulacija. Međutim, danas se postavlja jedno zanimljivo pitanje – da li su se ljudi bolje razumeli pre nego što su počeli verbalno da komuniciraju, odnosno da li je neverbalna komunikacija efikasnija od verbalne (Petrović, 2021)?


 

POKLAPANJE VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

Iako mnogi smatraju da se danas poruke većinski prenose putem verbalne komunikacije, istina je malo drugačija od toga. U velikom broju slučajeva dešava se da se verbalna i neverbalna komunikacija ne poklapaju, što vrlo često dovodi do zbunjenosti sagovornika i nerazumevanja. To znači da govorom šaljemo jednu poruku, a telom drugu. Recimo, ukoliko smo na poslu i u određenom trenutku imamo veći obim radnih obaveza, logično je da će to u nama izazvati stres i napetost. Međutim, ukoliko bi nas neko pitao kako smo, rekli bismo dobro, ali naše telo bi poslalo u potpunosti drugu informaciju.

Continue reading Snaga verbalne komunikacije

Šta su mikroizrazi?

Šta su mikroizrazi?

Svakodnevno komuniciramo sa ljudima, svesno razgovarajući sa njima što predstavlja verbalnu komunikaciju. Ali pored nje, postoji i neverbalna komunikacija. Za razliku od verbalne, ovakva komunikacija najčešće nije namerna ali nam može puno toga govoriti. U nastavku teksta predstavljen je jedan vid neverbalne komunikacije – mikroekspresija. 

Lice je slikarsko platno našeg uma

Lice je slikarsko platno našeg uma

Najvažnija stvar u komunikaciji je čuti ono što nije rečeno – Peter Drucker     Procenjeno je da su ljudi u stanju da naprave više od 10.000 izraza lica. Procenom izraza lica u odgovarajućem kontekstu i upoređujući ih sa drugim neverbalnim ponašanjima, možemo otkriti šta