Tag: nepoznato

Stranac – strah od nepoznatog

Stranac – strah od nepoznatog

Ako je strah naš zločin, a Kamijev Merso je svako od nas – onda smo svi stranci odbegli od društvenih uverenja. Da strah ne postoji, postojalo bi leglo jednoličnih monstruma koje evoluira u nestajanju, no strah postoji i boji se izumiranja. Takav strah primorava biće