Tag: naselja

Arheološka nalazišta u Srbiji

Arheološka nalazišta u Srbiji

Područje na kojem se nalazi teritorija današnje Srbije oduvek je predstavljalo raskrsnicu puteva sa različitih strana sveta. Još od najstarijih perioda ljudske civilizacije na ovim prostorima su se razvijala društva i naselja u kojima su ljudi živeli. Od praistorijskog čoveka, pa sve do savremenog doba,