Tag: nalazište

Koje se lepote kriju u Lepenskom viru?

Koje se lepote kriju u Lepenskom viru?

Obale reka od davnina su predstavljale idealan dom i pružale su osećaj sigurnosti čoveku. Osim ekonomskog značaja u vidu ribolova, reka je imala i značajan kulturološki aspekt uljudskom životu. Dunav, tačnije obale ove reke u Đerdapskoj klisuri, predstavljale su sedište jedne zanimljive kulture, kulture Lepenskog