Tag: muzikoterapija

Muzikoterapija – note koje leče dušu

Muzikoterapija – note koje leče dušu

Muzikoterapija predstavlja tehniku i metode u kojima muzika ili zvuk služe kao osnovno sredstvo komunikacije. Upotrebljava se u preventivne, dijagnostičke i terapijske svrhe, kao i za stimulaciju psihofizičkog i duhovnog razvoja. Postoje dve oblasti muzikoterapije: aktivna i receptivna.   RAZLIKA IZMEĐU AKTIVNE I RECEPTIVNE Aktivna