Tag: mudrost

Koje su odlike zrele ličnosti?

Koje su odlike zrele ličnosti?

Zrelost je imati hrabrost da se koristi sopstvena inteligencija. – Emanuel Kant   KO SU ZRELE LIČNOSTI? Koje su odlike zrele ličnosti ? Psihologija, kao i ostale društvene nauke, se od samih svojih početaka bavila pitanjem definisanja zrele ličnosti. Nekada pretpostavka, a danas i teorijska