Tag: monotonija

Kako uneti novine u dugogodišnju vezu i sprečiti monotoniju?

Kako uneti novine u dugogodišnju vezu i sprečiti monotoniju?

Toliko dugo sedimo jedni pored drugih i ne znamo šta bi smo više rekli. Zar je moguće da osobu koju toliko dugo poznajemo i volimo posmatramo kao potpunog stranca. Nema više šta da se kaže, sve je rečeno, pokušavamo da prekinemo neprijatnu tišinu, ali bezuspešno.