Tag: monotasking

Šta se dešava kada prestanemo da multitaskujemo?

Šta se dešava kada prestanemo da multitaskujemo?

Brz životni tempo sa sobom je doneo i niz različitih zahteva koji podrazumevaju efikasnost u ispunjavanju mnogobrojnih obaveza. Prateći takav tempo veliki broj ljudi podlegao je multitaskingu.   ŠTA JE ZAPRAVO MULTITASKING? Multitasking je pojam koji podrazumeva obavljanje više stvari odjednom. Iako na prvi utisak