Tag: mitovi

Kakvi su motivi mitova?

Kakvi su motivi mitova?

Pouke iz mitova su se prelile i u svakodnevne diskurse. Priče su tu da nas zabave, ali im je primarna funkcija da nas nečemu nauče. Budući da ih koristimo kao didaktičko sredstvo, potrebno je izvući pouke čiji su nosioci. Pre pojave pisma, mudrosti su prenošene usmenim putem, a čini se da čovečanstvo još uvek rado pripoveda o onome što smatra važnim.

Teorije zavere, legende i mitovi o sirenama

Teorije zavere, legende i mitovi o sirenama

O sirenama kruže razne priče i teorije zavere vekovima unazad. Ne postoji osoba koja ne zna da je sirena pola žena pola riba. U nekim pričama sirene su prelepe, očaravajuće i zle. Dok negde možemo naći podatke da su to izuzetno ružne životinje čiji delovi