Tag: mitologija

Iliri i njihova mitologija

Iliri i njihova mitologija

Prema starogrčkoj legendi koju je zapisao Apolodor, Ilirije, rodonačelnik ilirskog roda, sin je Feničanina Kadma i njegove žene Harmonije. Po nalogu svoga oca Agenora, kralja Feničana, Kadmo je morao poći u potragu za svojom sestrom Evropom koju je zgrabio Zevs. Nakon mnogih lutanja, ne usudivši se vratiti kući neobavljena posla, zaustavio se u Beociji u Grčkoj i osnovao grad Tebu. Oženivši se Harmonijom, kćerkom boga rata Aresa i boginje Afrodite, ode Kadmo među ilirske Enhelejce i postade njihov kralj. Tu mu se rodi sin Ilirije po kom su Iliri dobili ime.

Arune − crveni sjaj izlazećeg sunca

Arune − crveni sjaj izlazećeg sunca

Sunce dokazuje svoju moć kroz tri priče. U prvoj, na dan kada Amorejci padoše pod nemilosrdne ruke Izraelaca, Džošua zamoli Sunce da rađa svoje zrake, te Mesec učini Suncu uslugu, potom zameniše mesta i Sunce stade, a Mesec obuzda svoj sjaj. U drugoj, Sampatije, sin 

Fatamorgana u nauci i književnosti

Fatamorgana u nauci i književnosti

Pojam fatamorgane nas najčešće asocira na pustinju, egzotične oaze ili zemlje na dalekom istoku. Međutim, fatamorgana jeste optička pojava koju je moguće videti u svim krajevima sveta.


NEVEROVATNO I NESVAKIDAŠNJE

Predstavlja optičku iluziju koju stvara sama priroda zbog promena u atmosferi i temperaturi koje su nastale u trenutku posmatranja. Predstavlja miraže koji se dele na donji i gornji. Sama etimologija reči miraž potiče iz latinskog jezika i označava nešto neverovatno i nesvakidašnje. Može takođe da se odnosi i na ime sestre kralja Artura, Morgane le Fej.

 

 

U svakidašnjem govoru označava osobu čije su osobine često prividne ili situaciju čije je rešenje iluzivno. Danas je pojam koji je rasprostranjen u književnosti. Zbog svoje karakteristične pojave, najčešće se sreće u žanrovima poput trilera ili naučne fantastike.

 

 

FIZIKA FATAMORGANE

Kada dođe do inverzije temperature, na horizontu će se javiti obrnut lik objekta koji je od nas udaljen. Gornji i donji miraži postoje u zavisnosti od mesta na kome se optička iluzija pojavi u odnosu na njen pravi objekat. Pojava fatamorgane u vidu bare na auto-putu je primer donjeg miraža iz razloga što je, tokom leta kada se takav vid fatamorgane često javlja, temperatura puta mnogo veća nego u jesenjim i zimskim periodima, a indeks prelamanja površinskog vazduha je niži u odnosu na vazduh u okolini.

 

 

Zbog te razlike u indeksu prelamanja će doći do refleksije i do optičke iluzije bare na auto-putu koja zapravo predstavlja odraz neba. Iako nas fatamorgane asociraju na leto i vrućinu, poznato je da je Aljaska jedna od najpogodnijih zemalja za posmatranje fatamorgana. Postoji i društvo koje se bavi beleženjem fatamorgana i objavljivanjem u posebnim časopisima.

 

 

 

LEGENDA ILI NE?

Veruje se da su pojedina geografska otkrića nastala upravo zbog fatamorgana. Kako pojedini istoričari smatraju, Vikinzi su doplovili do obala Amerike zato što su njen odraz videli na nebu, što je primer gornjeg miraža. Mnoge pojave neidentifikovanih letećih objekata se takođe pripisuju fatamorganama. Drevni Egipćani su verovali da je fatamorgana zabeležena slika nečega što na ovom svetu više ne postoji.

 

 

Jedna legenda koja seže duboko u mitologiju i govori da je ljubavnica ove pojave bila mitsko biće zvano Fata Morgana koje je živelo na morskom dnu i zastrašivalo mornare sablasnim i nesvakidašnjim pojavama. Legenda bi objasnila zašto danas fatamorganu najčešće srećemo upravo na moru. Pored toga što predstavlja optičku iluziju, postala je deo duge tradicije drevnih naroda i predmet istraživanja mnogih naučnika širom sveta.

 

 

 

TEKST: MARIJA JOVIČIĆ

Marija Jovičić rođena je 2002. godine u Zaječaru u kome je završila Gimnaziju. Trenutno studira Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu. U slobodno vreme bavi se izučavanjem stranih jezika, pisanjem poezije i proze, kao i slobodnim istraživanjima.

Psihologija rajskog vrta

Psihologija rajskog vrta

Edenski vrt jeste važan deo hrišćanskih uverenja. Bio je ispunen životom: životinje, voće, milost, lepota, zadovoljstvo. U bašti je postojalo određeno drvo – drvo Znanja dobra i zla. Zmija je iskušavala Evu da jede plod stabla. Eva je podelila taj plod sa Adamom počinivši greh 

Simbol vuka kroz srpsku istoriju i mitologiju

Simbol vuka kroz srpsku istoriju i mitologiju

            Veselin Čajkanović, najveći srpski etnolog, rekao je da je svaki narod vezan za neku životnju i uzvesnom smislu izjednačen sa njom. Tako on piše da je za Srbina – vuk, i vuk kao takav predstavlja mitskog predstavnika srpskog naroda. U vreme pre hrišćanstva, kada