Tag: metafora

Vodič kroz stilske figure u književnosti

Vodič kroz stilske figure u književnosti

Da li ste čuli za litotu i eufemizam? Znate li šta je simploha i palilogija? U nastavku možete pročitati i naučiti još nešto o stilskim figurama.     ŠTA SU STILSKE FIGURE? Stilske figure su poseban način izražavanja kojim se omogućava bolje iskazivanje željenog i