Tag: mediteran

Islamski uticaj na kulturu Mediterana

Islamski uticaj na kulturu Mediterana

Španija je oduvek bila sinonim za pomeranje granica, ekonomsku razmenu i amalgam rasa, vera i kultura. Dok su proširivali granice svojih kolonijalističkih dometa, upoznavali nepoznate svetove i ostavljali svoj trag na druge kulture, na njihovoj južnoj obali se odigravao još jedan susret sa nepoznatim svetom,