Tag: Marija Salomea Sklodovska Kiri

Marija Kiri − žena koja je pomerila granice nauke

Marija Kiri − žena koja je pomerila granice nauke

Marija Salomea Sklodovska Kiri, bila je poljska fizičarka i hemičarka. Jedan je od osnivača nove grane hemije − radiohemije. Pod njenim nadzorom su vršena prva istraživanja o lečenju raka pomoću radioaktivnosti. Prva je žena u istoriji sa titulom doktora fizike i dobitnica dve Nobelove nagrade