Tag: linija

Hiromantija – izučavanje linija na dlanu

Hiromantija – izučavanje linija na dlanu

Da li verujete u sudbinu? A u hiromantiju… Možda nemamo priliku da u okruženju diskutujemo na ovu temu. Sama reč  sastoji se od reči hiro, što znači dlan i reči mantija, što znači predskazanje. Hiromantija predstavlja sposobnost izučavanja linija na dlanu. Legenda kaže da se