Tag: lingvistika

Zamenica “oni” – novina ili ne?

Zamenica “oni” – novina ili ne?

Rodna neutralnost je pokret koji se zalaže za zaustavljanje diskriminacije roda u društvu, koristeći rodno-neutralni jezik. Rodno neutralne zamenice koriste osobe koje za sebe ne kažu ni “on” ni “ona”, tj. osobe koje ne žele da se deklarišu ni kao muški ni kao ženski rod, bez 

Da li ste čuli za NLP?

Da li ste čuli za NLP?

N(neuro) – odnosi se na nervni sistem i način komunikacije sa drugim ljudima. Primanjem informacija putem naših čula kreiramo našu realnost. L(lingvističko) – način korišćenja jezičkih obrazaca u svakodnevnom govoru i uticaj govora na predstave drugih ljudi. P(programiranje) – programi razmišljanja, emocije i ponašanja, kao