Tag: kulturni šok

Šta je međukulturalno komuniciranje i zašto je važno?

Šta je međukulturalno komuniciranje i zašto je važno?

„Budući da je svaki čovek u izvesnom pogledu kao i svi drugi ljudi, kao neki drugi ljudi i kao nijedan drugi čovek, postavlja se pitanje koji delovi identiteta su idiosinkratički (osobeni i karakteristični samo za tu osobu), grupni (karakteristični za grupu kojoj ta osoba pripada) 

Kulturni šok – Sudar kultura

Kulturni šok – Sudar kultura

Volimo da putujemo, vidimo nove stvari, upoznajemo se sa drugim zemljama i kulturama i uživamo u njihovim čarima. U prirodi ljudi i ljudskih društava jeste da razmenjuju i upoznaju se sa drugačijim kulturama. Sve to uglavnom budi uzbuđenje, zaprepašćenje, ali može doći i do zbunjenosti