Tag: kult

Sekta ili kult – u čemu je razlika?

Sekta ili kult – u čemu je razlika?

Kultovi i sekte su grupe odvojene od primarne religije koju prate i imaju svoje posebne poglede na njenu doktrinu. Oni često liče na religiju od koje su se odvojili, ali se njihova uverenja ne podudaraju u potpunosti. Uglavnom imaju lošu reputaciju u svojoj okolini. Razlog