Tag: krivica

Šta je toksična pozitivnost?

Šta je toksična pozitivnost?

Znamo da pozitivan stav značajno utiče na kvalitet života, povećanje životne energije i da promena perspektive može značajno olakšati tešku situaciju, no šta se dešava kada umesto zdravog, pozitivnog stava počnemo da praktikujemo samoobmanjivanje?     Pojedina pogrešna tumačenja pozitivne psihologije dovela su do stvaranja 

Prihvatanje neprijatnih emocija: KRIVICA

Prihvatanje neprijatnih emocija: KRIVICA

Neprijatne emocije treba da zamislimo kao kutije. Kada ih potisnemo, mala kutija je u malo većoj, ona je u još većoj, a sve zajedno su u najvećoj kutiji. Istina je da se jedna neispoljena neprijatna emocija uvek umnoži. Pa smo tako prvo uplašeni (strah), a